رباتیک و هوافضا

آموزش آردوینو

جلسه دوم – راه اندازی pwm با آردوینو DUE

به نام خدا جلسه دوم – راه اندازی pwm با آروینو DUE     پردازنده برد آردوینو DUE از نوع…

شروع کار با آردوینو DUE

به نام خدا شروع کار با آردوینو DUE   پردازنده برد آردوینو DUE از نوع پردازنده های ARM می باشد…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه شانزدهم استپر موتور

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه شانزدهم استپر موتور در این جلسه می خواهیم یک موتور پله…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه پانزدهم چرخش معکوس موتور DC

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه پانزدهم چرخش معکوس موتور DC در این جلسه می خواهیم کنترل…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه چهاردهم سروو موتور

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه چهاردهم سروو موتور در این جلسه می خواهیم یک سروو موتور…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه سیزدهم موتور DC

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه سیزدهم موتور DC در این جلسه میخواهیم یک موتور DC کوچک…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دوازدهم نمایشگر کاراکتری ۲

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دوازدهم نمایشگر کاراکتری ۲ در این جلسه در ادامه جلسه قبل…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه یازدهم نمایشگر کاراکتری ۱

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه یازدهم نمایشگر کاراکتری ۱ در این جلسه می خواهیم سیم بندی…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دهم تولید صدا

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دهم تولید صدا در این جلسه یاد خواهیم گرفت چگونه توسط…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه نهم نور سنج

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه نهم نور سنج در این جلسه می خواهیم میزان شدت نور…