رباتیک و هوافضا

آموزش آردوینو

جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه هشتم ورودی آنالوگ

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه هشتم ورودی آنالوگ در این جلسه ابتدا میخواهیم داده های ورودی…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه هفتم ورودی و خروجی ۲

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه هفتم ورودی و خروجی۲ در این جلسه میخواهیم با استفاده از…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه ششم ورودی و خروجی ۱

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه پنجم ورودی و خروجی در این جلسه میخواهیم توسط آردوینو با…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه پنجم سریال مانیتور

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه پنجم سریال مانیتور در این جلسه میخواهیم با سریال مانیتور آردوینو…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه چهارم

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه چهارم امروز میخواهیم ۸ ال ای دی را توسط آردوینو و…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه سوم

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه سوم در این جلسه میخواهیم یک ال ای دی RGB را…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دوم

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دوم در این جلسه میخواهیم میزان روشنایی LED را با استفاده…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه اول

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه اول در این جلسه میخواهیم نحوه پروگرام کردن آردوینو را آموزش…