رباتیک و هوافضا

جلسه های آموزشی

آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه شانزدهم استپر موتور

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه شانزدهم استپر موتور در این جلسه می خواهیم یک موتور پله…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه پانزدهم چرخش معکوس موتور DC

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه پانزدهم چرخش معکوس موتور DC در این جلسه می خواهیم کنترل…

آموزش پروژه محور رزبری پای – جلسه نهم ADC

به نام خدا آموزش پروژه محور رزبری پای – جلسه نهم ADC     در این جلسه می خواهیم یک…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه چهاردهم سروو موتور

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه چهاردهم سروو موتور در این جلسه می خواهیم یک سروو موتور…

آموزش پروژه محور رزبری پای – جلسه هشتم شیفت رجیستر

به نام خدا آموزش پروژه محور رسپبری پای – جلسه هشتم شیفت رجیستر   در این جلسه توسط رزبری پای…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه سیزدهم موتور DC

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه سیزدهم موتور DC در این جلسه میخواهیم یک موتور DC کوچک…

آموزش پروژه محور میکروکنترلر STM32 جلسه دوم

به نام خدا آموزش پروژه محور میکروکنترلر STM32 جلسه دوم در این جلسه نحوه پروگرام کردن برد stm32 را آموزش…

آموزش پروژه محور میکروکنترلر STM32 جلسه اول

به نام خدا آموزش پروژه محور میکروکنترلر STM32 جلسه اول با سلام خدمت دوستان گرامی از امروز میخوایم جلسه های…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دوازدهم نمایشگر کاراکتری ۲

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دوازدهم نمایشگر کاراکتری ۲ در این جلسه در ادامه جلسه قبل…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه یازدهم نمایشگر کاراکتری ۱

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه یازدهم نمایشگر کاراکتری ۱ در این جلسه می خواهیم سیم بندی…