رباتیک و هوافضا

پروژه ی ساخت هشدار نشت گاز ال پی جی با استفاده از پیام کوتاه و آردوینو

به نام خدا

پروژه ی ساخت هشدار نشت گاز ال پی جی با استفاده از پیام کوتاه و آردوینو

 

در این مقاله قصد ساخت مدار هشدار نشت گاز LPG از طریق اس ام اس(بر پایه GSM) را با استفاده از آردوینو داریم.
هنگام نشت گاز افرادی که اطراف مستقر هستند از طریق بوق کوتاه و یا گیرندگان از طریق اس ام اس مطلع میشوند.
استفاده از سنسور MQ-135
میخواهیم از سنسور کیفیت هوا MQ-135 برای تشخیص وجود گاز LPG در هوا استفاده کنیم.
گاز LPG به خودی خود هیچ بویی ندارد.گرچه در بعضی مناطق به آن ماده بوداری می افزایند.اما در صورت نبود شما در محل وجود سیلندر چه میتوان کرد؟

 

برای بهبود این وضعیت بایستی از این سنسور استفاده کرد ، هنگامیکه سنسور وجود گاز را در هوا تشخیص داد پس از رسیدن به سطح آستانه سنسور بوق میزند و به شماره های موجود در سیستم اس ام اس میفرستد.

بیشتر بخوانید...  پروژه ی ساخت اندازه گیری دبی آب دیجیتال با استفاده از آردوینو

 

طراحی پروژه ی ساخت هشدار نشت گاز ال پی جی با استفاده از پیام کوتاه و آردوینو :

مدار هشدار نشت گاز LPG نسبتا ساده است. مغز مدار مطابق معمول آردوینو میباشد که نتایج سنسور را در هر ثانیه تجزیه و تحلیل میکند و تصمیم میگیرد. مودم GSM نیز برای ارسال اس ام اس به گیرنده ها تعبیه شده است.یک زنگ اخبار نیز برای مطلع ساختن افراد اطراف ناحیه سیلندر گاز قرار گرفته که میتوان آن را با رله نیز جایگزین کرد.

شماتیک مدار پروژه ی ساخت هشدار نشت گاز ال پی جی با استفاده از پیام کوتاه و آردوینو :

 

 

 

 

 

دانلود فایل پروژه ی ساخت هشدار نشت گاز ال پی جی با استفاده از پیام کوتاه و آردوینو :

دانلود فایل

 

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gsm(9,8);
int input=A0;
int output=7;
int th=600;    //set threshold temperature
unsigned long A = 1000L;
unsigned long B = A * 60;
unsigned long C = B * 3;
unsigned long D = B * 30;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(output,OUTPUT);
digitalWrite(output,LOW);
Serial.println("Sensor waiting for optimum temperature");
delay(C);
Serial.println("Sending test SMS......");
gsm.begin(9600);
gsm.println("AT+CMGF=1");
delay(1000);
gsm.println("AT+CMGS="+91xxxxxxxxxx"r"); // Replace x with mobile number
delay(1000);
gsm.println("LPG leak, test SMS");// The SMS text you want to send
delay(100);
gsm.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(1000);
Serial.println("Test SMS sent.");
}
void loop()
{
Serial.println(analogRead(input));
delay(1000);
if(analogRead(input)>th)
{
delay(5000);
if(analogRead(input)>th)
{
Serial.println("Sending SMS............");
Serial.println(analogRead(input));
gsm.println("AT+CMGF=1");
delay(1000);
gsm.println("AT+CMGS="+91xxxxxxxxxxx"r"); // Replace x with mobile number
delay(1000);
gsm.println("Warning: LPG gas leak detected");// The SMS text you want to send
delay(100);
gsm.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(1000);
Serial.println("SMS sent.");
digitalWrite(output,HIGH);
delay(B);
delay(B);
digitalWrite(output,LOW);
delay(D);
}
}
}

 

بیشتر بخوانید...  ساخت ساعت دقیق با سیستم هشدار دهنده و نمایش دما با آردوینو و DS3231

دیدگاه‌ها (0)

*
*