رباتیک و هوافضا

صفحه اصلی

شرکت آوات

بهترین در ساخت ربات ...

هدف آوات روبو ایجاد دسترسی آسان، همیشگی و همگانی به دانش عملی و کاربردی می باشد.

آرمان آوات روبو  نه تنها تغییر اکنون و تعریف آینده آموزش عملی و کاربردی در ایران، بلکه توسعه همین تغییر به کل دنیا است. نسخه بین المللی آوات روبو ، هم اکنون در حال برنامه ریزی است و کارهای اولیه آن برای فعالیت در یوتیوب و یک سایت انگلیسی در حال انجام است.

محصولات آموزشی آوات روبو

چرا انتخاب شرکت آوات روبو

ما اعتقاد داریم که دانش عملی ماندگارترین ابزار تغییر است و می خواهیم با تمرکز بر گسترش سطوح آموزش عملی، نقش خود را در مسیر کاهش اهمیت مقاله نویسی های بی هدف و بی فایده برای این مملکت بازی کنیم. آوات روبو  همان دانش دانشگاهی در دسترس همگان است و هدف ما رسیدن به روزی است که دانش عملی و کاربردی برای استفاده در صنعت کشور عزیزمان ایران در دسترس همگان باشد.

مقالات آموزشی وب سایت آوات روبو