رباتیک و هوافضا

پروژه ی ساخت موتور پمپ کنترلی با استفاده از آردوینو

به نام خدا

پروژه ی ساخت موتور پمپ کنترلی با استفاده از آردوینو

در این مقاله سعی بر ساخت مدار کنترل کننده موتور پمپ داریم.این مدار قابلیت خاموش و روشن کردن سیستم آبیاری از راه دور را از طریق اس ام اس دارا میباشد.این ایده برای اولین بار توسط آقای پی.جی. رگوندیر مطرح شد.

طراحی پروژه ی ساخت موتور پمپ کنترلی با استفاده از آردوینو :

کشاورزی یکی از صنایع بزرگ و مهم برای تولید غذای میلیون ها نفر در هند بشمار میرود.تولید غذای میلیون ها نفر کار ساده ای نیست و آبیاری نیز یکی از فاکتورهای مهم آن بشمار میرود.
اکثر زمین های کشاورزی دور از محل سکونت کشاورزان واقع شده است، تنها روشن کردن پمپ موتور هزینه رفت و آمد بسیاری در طول سال به کشاورزان تحمیل میکند.
کشور هند برای مهارت های IT ، برنامه های فضایی و رفتن به مریخ با هزینه ای کمتر از هزینه ساخت فیلم “جاذبه” شناخته شده است که بیانگر پتانسیل بالا میان مهندسان و دانشمندان آن است.اما مهارتها بصورت یکنواخت میان رشته ها و زمینه های مختلف توزیع نشده است،کشاورزی یکی از زمینه هایی است که توسعه تکنولوژی در آن بسیار کند است.

بیشتر بخوانید...  ماشین حساب آردوینو با استفاده از صفحه کلید 4x4 بسازید

گیرنده GSM به فرستنده(TX) آردوینو و فرستنده GSM به گیرنده(RX) آردوینو متصل میشوند.
اتصال زمین به زمین نیز میان مودم GSM و آردوینو قرار داده شده است.
برای جلوگیری از لحیم سیم ها و کاهش شلوغی مدار سعی بر استفاده از جک کانکتور تغذیه برای اتصال منبع تغذیه به آردوینو و مودم داریم.
راه انداز ترانزیستوری و دیود برای محافظت مدار هنگام جرقه های ولتاژ بالا هنگام خاموش و روشن کردن رله بکار میروند.
اندیکاتور LED وضعیت رله را نمایش میدهد.روشن بودن LED بیانگر فعال بودن رله و خاموشی آن بیانگر غیر فعال بودن رله میباشد

 

 

دانلود کد پروژه ی ساخت موتور پمپ کنترلی با استفاده از آردوینو :

دانلود فایل
int LED = 8;
int motor = 9;
int temp=0;
int i=0;
char str[15];
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(motor,OUTPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
digitalWrite(motor,LOW);
digitalWrite(LED,LOW);
delay(20000);
delay(20000);
delay(20000);
Serial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0");
delay(1000);
Serial.println("AT+CMGF=1");
delay(500);
Serial.println("AT+CMGS=\"+91xxxxxxxxxx\"\r"); // Replace x with mobile number
delay(1000);
Serial.println("System is ready to receive commands.");// The SMS text you want to send
delay(100);
Serial.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(1000);
}
void loop()
{
if(temp==1)
{
check();
temp=0;
i=0;
delay(1000);
}
}
void serialEvent()
{
while(Serial.available())
{
if(Serial.find("/"))
{
delay(1000);
while (Serial.available())
{
char inChar=Serial.read();
str[i++]=inChar;
if(inChar=='/')
{
temp=1;
return;
}
}
}
}
}
void check()
{
if(!(strncmp(str,"motor on",8)))
{
digitalWrite(motor,HIGH);
digitalWrite(LED,HIGH);
delay(1000);
Serial.println("AT+CMGS=\"+91xxxxxxxxxx\"\r"); // Replace x with mobile number
delay(1000);
Serial.println("Motor Activated");// The SMS text you want to send
delay(100);
Serial.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(1000);
}
else if(!(strncmp(str,"motor off",9)))
{
digitalWrite(motor,LOW);
digitalWrite(LED,LOW);
delay(1000);
Serial.println("AT+CMGS=\"+91xxxxxxxxxx\"\r"); // Replace x with mobile number
delay(1000);
Serial.println("Motor deactivated");// The SMS text you want to send
delay(100);
Serial.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(1000);
}
else if(!(strncmp(str,"test",4)))
{
Serial.println("AT+CMGS=\"+91xxxxxxxxxx\"\r"); // Replace x with mobile number
delay(1000);
Serial.println("The System is Working Fine.");// The SMS text you want to send
delay(100);
Serial.println((char)26); // ASCII code of CTRL+Z
delay(1000);
}
}

 

بیشتر بخوانید...  پروژه کنترل چراغ های LED با فرمان صوتی گوشی هوشمند و رزبری پای

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*