رباتیک و هوافضا

PDF های آموزش هوافضا

فایل های طبقه بندی نشده هوافضا

    دانلود ساختمان موشک اشکوال(فارسی) دانلود ساختمان موشک بالستیک اسکاد و سامانه های پرتاب آن(فارسی) دانلود آیرودینامیک ربات های…

دانلود کتاب های مرتبط با هوافضا

دانلود کتاب The Art of the Helicopter     دانلود کتاب Unmanned Air Systems UAV Design, Development and Deployment  …