رباتیک و هوافضا

پردازش تصویر

شناسایی و دسته بندی تومور مغز در MRI با استفاده از متلب و پردازش تصویر

شناسایی و دسته بندی تومور مغز در MRI با استفاده از متلب و پردازش تصویر

به نام خدا شناسایی و دسته بندی تومور مغز در MRI با استفاده از متلب و پردازش تصویر    …
پروژه ی جداسازی (Segmentation) در متلب با پردازش تصویر

دانلود پروژه ی جداسازی (Segmentation) در متلب باپردازش تصویر

به نام خدا دانلود پروژه ی جداسازی (Segmentation) در متلب باپردازش تصویر پروژه ی جداسازی (Segmentation) در متلب با پردازش…
تشخیص رنگ با استفاده از پردازش تصویر در متلب

تشخیص رنگ با استفاده از پردازش تصویر در متلب

به نام خدا پروژه ی تشخیص رنگ با استفاده از پردازش تصویر در متلب در این پروژه ما قصد داریم…
تشخص پلاک خودرو ایرانی با متلب

دانلود پروژه ی تشخیص پلاک خودرو ایرانی با متلب به همراه کد برنامه

به نام خدا پروژه ی تشخص پلاک خودرو ایرانی با متلب پردازش تصویر یکی از جذاب ترین مباحث علم روز…
ربات دنبال کننده

ساخت ربات دنبال کننده ی توپ با استفاده از رزبری پای

به نام خدا پروژه ی ساخت ربات دنبال کننده ی توپ با استفاده از رزبری پای رباتیک یکی از جذاب ترین…
تشخیص و شناخت دست خط با استفاده از شبکه عصبی

تشخیص و شناخت دست خط با استفاده از شبکه عصبی

به نام خدا تشخیص و شناخت دست خط با استفاده از شبکه عصبی در این پروژه ما قصد داریم با…