رباتیک و هوافضا

جلسه های آموزشی

آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دهم تولید صدا

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه دهم تولید صدا در این جلسه یاد خواهیم گرفت چگونه توسط…
آموزش های پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه نهم نور سنج

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه نهم نور سنج در این جلسه می خواهیم میزان شدت نور…

آموزش پروژه محور رسپبری پای – جلسه هفتم کنترل استپ موتور

به نام خدا آموزش پروژه محور رسپبری پای – جلسه هفتم کنترل استپ موتور در این جلسه از آموزش پروژه…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه هشتم ورودی آنالوگ

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه هشتم ورودی آنالوگ در این جلسه ابتدا میخواهیم داده های ورودی…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه هفتم ورودی و خروجی ۲

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه هفتم ورودی و خروجی۲ در این جلسه میخواهیم با استفاده از…

فلایت کنترل در پهپاد – جلسه چهاردهم

به نام خدا فلایت کنترل در پهپاد – جلسه چهاردهم     فلایت کنترل ( FC ) وسیله ایست که…

آموزش پروژه محور رسپبری پای – جلسه ششم کنترل موتور DC

به نام خدا آموزش پروژه محور رسپبری پای – جلسه ششم کنترل موتور DC   در این جلسه از آموزش…
جلسه های آموزش پروژه محور آردوینو

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه ششم ورودی و خروجی ۱

به نام خدا آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه پنجم ورودی و خروجی در این جلسه میخواهیم توسط آردوینو با…

اسپیدکنترل در پهپاد – جلسه سیزدهم

به نام خدا اسپیدکنترل – جلسه سیزدهم اسپیدکنترل در کوادکوپتر ها وسیله ای برای کنترل دور موتور ها توسط فلایت…

آموزش پروژه محور رسپبری پای – جلسه پنجم کار با PWM

به نام خدا آموزش پروژه محور رسپبری پای – جلسه پنجم کار با PWM     در این جلسه میخواهیم…