رباتیک و هوافضا

ساخت مدار تشخیص تاریکی با استفاده از آی سی 555

ساخت مدار تشخیص تاریکی با استفاده از آی سی ۵۵۵

به نام خدا ساخت مدار تشخیص تاریکی با استفاده از آی سی ۵۵۵ در این پروژه قصد داریم که یک…
حافظه ی یک بیتی

آموزش ساخت سلول حافظه یک بیتی

به نام خدا آموزش ساخت سلول حافظه ی یک بیتی به همراه شماتیک مدار تمامی سیستم های فشرده شده ی…
مدار تست ترانزیستور با آی سی 555

مدار تست ترانزیستور با آی سی ۵۵۵

به نام خدا پروژه ی مدار تست ترانزیستور با آی سی ۵۵۵ در الکترونیک ، ترانزیستور ها آسیب پذیر ترین قطعات…
مدار کنترل دما با استفاده از فن دی سی و تریستور

مدار کنترل دما با استفاده از فن دی سی و ترمیستور

به نام خدا مدار کنترل دما با استفاده از فن دی سی و ترمیستور در این پروژه قصد داریم تا…