رباتیک و هوافضا

پروژه ی ساخت اهم متر دیجیتال با استفاده از آردوینو

به نام خدا

پروژه ی ساخت اهم متر دیجیتال با استفاده از آردوینو

در این پست قصد داریم تا یک اهم متر دیجیتال ساده را با استفاده از آردوینو بسازیم که مقدار مقاومت را بر روی یک ال سی دی ۲ در ۱۶ به ما نمایش می دهد. در ادامه به توضیح و تشریح ایده ی مدار خواهیم پرداخت. هدف این پست تنها ساخت اهم متر برای محاسبه میزان مقاومت نیست بلکه مولتی متر می تواند این کار را بهتر انجام دهد. هدف این پست خواندن مقاومت توسط آردوینو ست که برا پروژه هایی مانند سیستم هشدار آتش و … که در آن در مقدار مقاومت که به عنوان کاشف آتش استفاده می شود می باشد.

 

شماتیک مدار :

 

این مدار شامل آردوینو و ال سی دی می باشد. از پتانسیومتر برای تنظیم کنتراست نمایش ال سی دی می باشد. مقاومت یک تابع آنالوگ است اما مقدار نمایش داده شده بر روی ال سی دی دیجیتال می باشد. بنابراین به تبدیل آنالوگ به دیجیتال نیاز داریم که توسط مبدل ده بیتی خود آردوینو انجام می شود.

بیشتر بخوانید...  ساخت 3 MP پلیر با استفاده از آردوینو و DFP پلیر

 

 

 

 

 

 

 

کد برنامه:

دانلود فایل
float th=7800; // Set resistance threshold in Ohms
int analogPin=0;
int x=0;
float Vout=0;
float R=10000; //Known value Resistor in Ohm
float resistor=0;
float buffer=0;
int op=7;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(op,OUTPUT);
digitalWrite(op,LOW);
}
void loop()
{
x=analogRead(analogPin);
buffer=x*5;
Vout=(buffer)/1024.0;
buffer=(5/Vout)-1;
resistor=R*buffer;
Serial.print("R = ");
Serial.print(resistor);
Serial.println(" Ohm");
if(th>resistor) // if resistance cross below threshold value, output is on, if you want opposite result use '<' //
{
digitalWrite(op,HIGH);
Serial.println("Output is ON");
delay(3000);
}
else
{
digitalWrite(op,LOW);
Serial.println("Output is OFF");
delay(3000);
}
}

 

NOTE:

•    float th=7800;    // تنظیم مقدار آستانه با توجه به مقدار مقاومت
۷۸۰۰ را با مقدار اهم مورد نظر خود تعویض کنید.
•    float R=10000;    //مقدار مقامت معلوم در اهم
مقدار ۱۰۰۰۰ اهم را با مقدار مقاومت معلوم خود تعویض کنید.

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*