رباتیک و هوافضا

دانلود پروژه ی ساخت تاس دیجیتال با آردوینو

ساخت تاس دیجیتال با آردوینو

به نام خدا

پروژه ی ساخت تاس دیجیتال با آردوینو

ساخت تاس دیجیتال با آردوینو

ما در بازی های مختلفی مانند مار و پله ، بازی های فکری و …  از تاس استفاده می کنیم . هنگامی که یک تاس ریخته می شود ، عددی رندم برای ما ظاهر می شود.در این پروژه قصد داریم تا یک تاس دیجیتال با آردوینو بسیازیم. این پروژه بیشتر جنبه ی آموزش دارد تا با برنامه نویسی و ابعاد مختلف آن آشنایی داشته باشیم.

 

قطعات لازم برای پروژه ی تاس دیجیتال با آردوینو :

آردوینو یونو (UNo)

سون سگمنت آند مشترک

میکروسوئیچ

سیم برد بورد

مقاومت یک کیلو اهم

منبع تغذیه

شماتیک مدار :

ساخت تاس دیجیتال با آردوینو

همان گونه که مشاهده می شود آردوینو کنترل تمام پروسه را در دست دارد. از دو میکروسوئیچ یکی برای شروع عمل تاس ریزی و یکی برای ریست کردن استفاده می شود و نتیجه بر روی سون سگمنت نمایش داده می شود. اتصالات در شماتیک بالا به خوبی قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید...  آموزش کنترل موتور DC با آردوینو (PWM - L298 - پل اچ ) به همراه کد

دانلود کد برنامه:

دانلود فایل
#define resett 15
#define dice 14
char digit[6]={0x02, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12};
int pin[7]={6,5,4,3,2,1,0};
void setup()
{
 for(int i=0;i<7;i++)
 pinMode(pin[i], OUTPUT);
 pinMode(dice, INPUT);
 pinMode(resett, INPUT);
 digitalWrite(dice, HIGH);
 digitalWrite(resett, HIGH);
  int temp=0x40;
  for(int i=0;i<7;i++)
  {
   int temp1=temp&0x01;
   digitalWrite(pin[i], temp1);
   temp=temp>>1;
  }
  delay(1000);
}
void loop()
{
 int temp=rand();
 if(digitalRead(dice)==0)
 {
  int k=temp%6;
  temp=digit[k];
  wait();
  for(int i=0;i<7;i++)
  {
   int temp1=temp&0x01;
   digitalWrite(pin[i], temp1);
   temp=temp>>1;
  }
  delay(200);
 }
 
 if(digitalRead(resett)==0)
 {
  temp=0x40;
  for(int i=0;i<7;i++)
  {
   int temp1=temp&0x01;
   digitalWrite(pin[i], temp1);
   temp=temp>>1;
  }
 }
}
void wait()
{
 for(int m=0;m<10;m++)
 {
  for(int k=0;k<6;k++)
  {
  int ch=digit[k];
  for(int l=0;l<7;l++)
  {
   char tem2=ch&0x01;
   digitalWrite(pin[l], tem2);
   ch=ch>>1;
  }
  delay(50);
  }
 } 
}

دیدگاه‌ها (0)

*
*