رباتیک و هوافضا

دانلود کتاب های مرتبط با هوافضا

دانلود کتاب The Art of the Helicopter

zThe Art of the Helicopter-(www.avatrobo.ir)

 

 


دانلود کتاب Unmanned Air Systems UAV Design, Development and Deployment

Unmanned Air Systems UAV Design, Development and Deployment-(www.avatrobo.ir)

 

 


دانلود کتاب Tactical Missile Design

Tactical_Missile_Design-(www.avatrobo.ir)

 

 


دانلود کتاب Introduction To Unmanned Aircraft Systems

Introduction_to_Unmanned_Aircraft_Systems-(www.avatrobo.ir)

 

 


دانلود کتاب Radio control Airplane Engine Guide

Radio.control.Airplane.Engine.Guide-(www.avatrobo.ir)

 

 

 


دانلود کتاب rocket and spacecraft propulsion principles practice and new developments

rocket and spacecraft propulsion - principles_ practice and new developments-(www.avatrobo.ir)

 

 


دانلود کتاب Missile Guidance & Control Systems book

Missile Guidance & Control Systems book

 

 


دانلود کتاب Flying Insects and Robots

Flying Insects and Robots-(www.avatrobo.ir)

 

 


دانلود کتاب Autonomous Flying Robots

Autonomous Flying Robots-(www.avatrobo.ir)

 


دانلود کتاب Aerospace Engineering Desk Reference

Aerospace_Engineering_Desk_Reference-(www.avatrobo.ir)

 

 


دانلود کتاب Guidance of Unmanned Aerial Vehicles

Guidance_of_Unmanned_Aerial_Vehicles-(www.avatrobo.ir)

بیشتر بخوانید...  هدایت خودکار ربات های پرنده - جلسه پنجم

دیدگاه‌ها (0)

*
*