رباتیک و هوافضا

در باز کن اتوماتیک با آردوینو

در باز کن اتوماتیک با آردوینو

به نام خدا

پروژه ی در باز کن اتوماتیک با آردوینو

در باز کن اتوماتیک با آردوینو

در این پروژه ما قصد داریم تا یک در باز کن اتوماتیک با آردوینو بسازیم. قطعا شما در فروشگاه ها و دیگر ساختمان های تجاری این نمونه در ها را دیده اید. هنگامی که شخصی به نزدیکی آن ها برود ، در باز می شود . در باز کن ها از تکنولوژی های خاصی همانند سنسور PIR ، سنسور رادار ، سنسور لیزر ، ماژول مادون قرمز و … استفاده می کنند.  در این پروژه ما از سنسور PIR  استفاده کرده ایم.

 

سنسور PIR به حرکت حساس می باشد و هنگامی که شخصی به نزدیکی آن بیاید در باز  و پس از مدتی بسته می شود. تغییر در اشعه ی مادون قرمز در اثر عبور شخص توسط سنسور احساس می شود و در ادامه سیگنال به آردوینو ارسال می شود و در باز می شود.

قطعات مورد نیاز برای پروژه ی در باز کن اتوماتیک با آردوینو

آردوینو یونو

ال سی دی

سنسور PIR

برد بورد

بیشتر بخوانید...  پخش کننده فایل های صوتی(mp3 player) با استفاده از آردوینو

مقاومت ۱٫۶ کیلو اهمی

منبع تغذیه

راه انداز موتور

سی دی ( نمایانگر در)

 

 

سنسور PIR

سنسور PIR هر تغییر گرمایی را احساس می کند و هنگامی که این تغییر ایجاد شد ، به سرعت پین خروجی آن High می شود. به این سنسور ها ، پیروالکتریک یا سنسور مادون قرمز می گویند. این سنسور کوچکترین تغییر در مقدار اشعه ی مادون قرمز را می تواند حس کند. هنگامی که جسمی حرکت کرد به دلیل برخورد آن با هوا مقداری اشعه مادون قرمز تولید می کند که توسط این سنسور دریافت می شود. در زیر یک نمونه از این سنسور قابل مشاهده است.

در باز کن اتوماتیک با آردوینو

این سنسور دارای دو قسمت است. هنگامی که حرکتی نباشد هر دو قسمت در یک حالت می مانند. به این معنی که هر دو یک مقدار اشعه ی مادون قرمز دریافت می کنند. هنگامی که یک شخص وارد محدوده ی یک قسمت شود مقدار اشعه ی دریافتی آن از دیگری بیشتر می شود و اینگونه پین خروجی High  می شود.

بیشتر بخوانید...  راه اندازی صفحه نمایش لمسی با استفاده از رزبری پای

 

شماتیک مدار:

در زیر شماتیک مدار این پروژه را می توانید مشاهده کنید.  سنسور PIR سه پایه دارد که به ترتیب Vcc ، GNDو Dout است. Dout به طور مستقیم به پین ۱۴ آردوینو متصل است. راه انداز موتور L293D نیز به دو پین ۰ و ۱ آردوینو متصل شده است.

 

در باز کن اتوماتیک با آردوینو

 

دانلود کد پروژه :

دانلود فایل
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

#define PIR_sensor 14
#define m11 0
#define m12 1

void setup() 
{
 lcd.begin(16, 2);
 pinMode(m11, OUTPUT);
 pinMode(m12, OUTPUT);
 pinMode(PIR_sensor, INPUT);
 lcd.print("  Automatic  ");
 lcd.setCursor(0,1); 
 lcd.print("  Door Opener  ");
 delay(3000);
 lcd.clear();
 lcd.print("CIRCUIT DEGEST ");
 delay(2000);
}

void loop() 
{
 if(digitalRead(PIR_sensor))
 {
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Movement Detected");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("  Gate Opened  ");
  digitalWrite(m11, HIGH);     // gate opening
  digitalWrite(m12, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(m11, LOW);     // gate stop for a while
  digitalWrite(m12, LOW);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.print("  Gate Closed  ");
  digitalWrite(m11, LOW);      // gate closing
  digitalWrite(m12, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(m11, LOW);      // gate closed
  digitalWrite(m12, LOW);
  delay(1000);
 }
 
 else 
 {
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("  No Movement  ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("  Gate Closed  ");
  digitalWrite(m11, LOW);
  digitalWrite(m12, LOW);
 }
}

 

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*