رباتیک و هوافضا

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه یازدهم نمایشگر کاراکتری ۱

آموزش های پروژه محور آردوینو

به نام خدا

آموزش پروژه محور آردوینو – جلسه یازدهم نمایشگر کاراکتری ۱

در این جلسه می خواهیم سیم بندی یک نمایشگر کاراکتری را یاد بگیریم و آن را راه توسط آردوینو راه اندازی کنیم .

learn_arduino_overview

این نمایشگر ها یک ال ای دی پس زمینه دارند و می توانند دو ردیف ۱۶ کارکتری را نمایش دهند . میتونی هر کاراکتر رو روی ال سی دی ببینی ، این کاراکتر ها مستطیل شکل هستند و از تعدادی پیکسل تشکیل شده اند . نمایشگر ما نوشته های سفید رنگ را بر روی پس زمینه آبی نمایش می دهند . البته مدل های دیگری هم وجود دارد .

در این جلسه از برنامه نمونه آردوینو استفاده می کنیم اما در جلسه بعد دما و شدت روشنایی را بر روی ال سی دی نمایش خواهیم داد .

قطعات مورد نیاز :

– ال سی دی کاراکتری ۲*۱۶

learn_arduino_lcd

– مقاومت متغیر ۱۰ کیلو اهمی

learn_arduino_pot

– بردبورد

learn_arduino_breadboard_half_web

– آردوینو UNO

learn_arduino_uno_r3_web

– تعدادی سیم

learn_arduino_jumpers_web

شماتیک مداری :

راه اندازی این نمایشگر های کارکتری نیاز به ۶ پین آردوینو دارد و علاوه بر این ها به ۵ ولت و زمین نیز نیاز داریم .

learn_arduino_fritzing

همان طور که در شکل بالا می بینید پین شماره ۳ ال سی دی به مقاومت متغیر وصل شده است . با تغییر عدد مقاومت متغیر میزان روشنایی نوشته های روی ال سی دی کم و زیاد می شوند .

بیشتر بخوانید...  پروژه ی ساخت موتور پمپ کنترلی با استفاده از آردوینو

معمولا این نمایشگر ها در بازار دارای پین هدر نری نیستند و باید شما جداگانه پین هدر نری را خریداری کنید و به ال سی دی لحیم کنید .

learn_arduino_lcd_kit

نیاز به ۱۶ پایه پین هدر نری دارید . با هویه و سیم لحیم ، پین هدر را به ال سی دی لحیم کنید . برای راحتی کار از روغن لحیم استفاده کنید و به پایه های ال سی دی روغن لحیم بزنید تا لحیم بهتر به پایه ها می چسبد .

learn_arduino_soldering

کد های آردوینو :

کد های برنامه را از قسمت مثال های آردوینو برمی داریم . برای انتخاب این کد ها به آدرس زیر در نرم افزار آردوینو بروید .

File → Examples → Liquid Crystal → HelloWorld

خط زیر پایه های ال سی دی که به آردوینو وصل کنیم .

  LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

که باید به صورت زیر تغییر کند .

  LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

بعد از تغییر خط بالا برنامه را بر روی برد آردوینو آپلود کنید .

اولین خط از برنامه به صورت زیر است که مربوط به کتابخانه ال سی دی کاراکتری می باشد .

  #include <LiquidCrystal.h>

خطی که اتصال پایه های ال سی دی به آردونیو را مشخص می کند تحت فرمت زیر است .

بیشتر بخوانید...  اندازه گیری سطح صدا با آردوینو بر حسب دسی بل با میکروفون

(RS-E-D4-D5-D6-D7)

طبق فرمت بالا به عنوان مثال پایه RS ال سی دی به پایه ۷ آردوینو وصل می شود یا پایه D7 ال سی دی به پین ۱۲ آردوینو وصل می شود .

در تابع SETUP دو دستور به صورت زیر وجود دارد .

   lcd.begin(16, 2);
   lcd.print("hello, world!");

در دو خط بالا خط اولی مدل ال سی دی را مشخص می کند و خط دوم متنی که می خواهیم بر روی ال سی دی نمایش دهیم را مشخص می کند .

در تابع LOOP هم دو دستور به صورت زیر داریم .

   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(millis()/1000);

در دو خط بالا خط اول ، مکان نمای ال سی دی را مشخص می کند . یکی از این عدد مربوط به شماره زدیف و یکی مربوط به شماره ستون ال سی دی است . در این خط ۰ مربوط به شماره ستون و ۱ مربوط به شماره ردیف ال سی دی کارکتری می باشد . با این دستور می توانیم متن خود را از همان جایی که میخواهیم بر روی ال سی دی شروع کنیم .

خط دوم هم شماره میلی ثانیه را از زمانی که آردونیو ریست شده است را نمایش می دهد .

پایان جلسه یازدهم

 

 

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*