مجموعه نقشه ساخت ۳۱ هواپیمای مدل مختلف

ارسال شده در: هواپیمای مدل, پروژه, پروژه های آماده | 0

به نام خدا مجموعه نقشه ساخت ۳۱ هواپیمای مدل مختلف این محصول شامل نقشه ساخت ۳۱ هواپیمای مدل مختلف می باشد. لیست نام برخی هواپیما هایی که نقشه ساخت آن ها در این محصول وجود دارد، در زیر نام برد … Continued