نرم افزار تنظیم فیوز بیت ها (Fuse Set Help)

ارسال شده در: نرم افزار های رباتیک | 0

به نام خدا معرفی نرم افزار تنظیم فیوز بیت (Fuse Set Help) فیوز بیت ها در واقع وسیله تنظیمات سخت افزاری میکروکنترلر ها می باشند که فقط با پروگرام کردن قابل دسترسی هستند. عدد یک به معنی برنامه ریزی نشدن … Continued