مدار هشدار آشکار ساز دود

ارسال شده در: پروژه, پروژه های رایگان | 7

به نام خدا مدار هشدار آشکار ساز دود یک آشکار ساز دود ، یک حسگر دود است که آتش را تشخیص می دهد . آشکار ساز دود در خانه ها ، فروشگاه ها ، مدارس و صنعت برای تشخیص آتش … Continued