بوئینگ YAL-1 سلاح لیزری هوابرد

ارسال شده در: تازه های هوافضا | 0

به نام خدا معرفی سلاح لیزری هوابرد YAL-1 (سامانه تسلیحات ضد موشک بالستیک-سلاح لیزری) بوئینگ YAL-1 بستر آزمایشی سلاح لیزری هوابرد یک سیستم تسلیحاتی لیزر ید¬ اکسیژن شیمیایی از نوع کویل مگاواتی نصب شده در داخل یک بوئینگ ۷۴۷-۴۰۰ اف … Continued