ربات بازو

این ربات به عنوان یک ربات انبار دار به همراه بازو برای برداشتن اجسام است در مرحله دوم مسابقات ملی مهارت مقام دوم را کسب کرده است. این ربات توسط تیم سایت آوات روبو ساخته شده است.برای مشاهده فیلم عملکرد این ربات می توانید به صفحه نمونه کار ها مراجعه نمایید.

  • ربات صنعتی بازو