اتوپایلوت

این وسیله قادر است انواع ربات پرنده، پهپاد ها، موشک ها و … را به صورت هوشمند کنترل کند.

تصاویری که در اسلایدر مشاهده می کنید، روند انجام پروژه اتوپایلوت طراحی شده توسط تیم آوات روبو را نشان می دهد.