رباتیک و هوافضا

نرم افزار های رباتیک

نرم افزار تنظیم فیوز بیت ها (Fuse Set Help)

به نام خدا معرفی نرم افزار تنظیم فیوز بیت (Fuse Set Help) فیوز بیت ها در واقع وسیله تنظیمات سخت…

دانلود نرم افزار پروتئوس Proteus 7.7 SP2 Portable

به نام خدا معرفی نرم افزار پروتئوس (Proteus) پروتئوس (Proteus) نرم افزاری کاربردی جهت طراحی مدار های الکتریکی می باشد.…