رباتیک و هوافضا

مدار کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی ۵۵۵

کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی 555

به نام خدا

مدار کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی ۵۵۵

کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی 555

 

مدار کنترل سرعت موتور DC با استفاده از IC PWM 555 ساخته شده است تا بتوان مقادیر متغیر ولتاژ را از روی مقدار ثابت ولتاژ بدست آورد. روش PWM در اینجا توضیح داده شده است.یک مدار ساده را در نظر بگیرید که در شکل زیر آمده است.

کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی 555

اگه میکروسوییچ در شکل فشار داده شود موتور شروع به چرخش میکند و تا زمانی که سوئیچ فعال باشد میچرخد.اگر برای یک مورد در یک دوره ۱۰ms برای مدت ۸ms سوئیچ فشرده شود و برای ۲ms سوئیچ آزاد باشد مقدار کامل۹ ولت از باتری به موتور نمیرسد چون سوئیچ برای ۸ms فعال بوده است بنا براین ولتاژ ترمینال RMS در سراسر موتور ۷ ولت خواهد بود با توجه به این ولتاژ RMS کاهش میابد و موتور باسرعت کمتری میچرخد. حال به طور متوسط  در یک دوره ۱۰ms {زمان روشن بودن/(زمان روشن بودن + زمان خاموش بودن)}، به آن duty cycle گفته میشود که در اینجا ۸۰% است{۸/(۸+۲)}

در مورد دوم و سوم سوئیچ مقدار کمتری نسبت به اولین مورد فشرده می شود. به همین دلیل، ولتاژ ترمینال RMS در پایانه های موتور بیشتر کاهش میابند. با توجه به ولتاژ کاهش یافته ، سرعت موتور کمتر میشود. این کاهش سرعت در چرخه کار به طور مدام تا جایی که که ولتاژ ترمینال موتور برای چرخش موتور کافی باشد.

بیشتر بخوانید...  ساخت ساعت هشدار دهنده با استفاده از رزبری پای

بنابراین با این کار میتوان نتیجه گرفت که pwm برای تغییر سرعت موتور مورد استفاده میشود.

قیل از ادامه ماباید پل-اچ را توضیح دهیم. این مدار عمدتا دو کاربرد دارد.اول کنترل موتور dc در سیگنال های کنترل کم قدرت و دوم جهت چرخش موتور dc است.

کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی 555

کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی 555

مامی دانیم که برای تغییر جهت چرخش موتور dc باید قطبیت ولتاژ منبع موتور را تغییر دهیم. بنابراین برای تغییر جهت چرخش موتور از پل h استفاده میکنیم. در شکل بالا چهار سوئیچ داریم همانطور که در شکل دوم نشان nاده شده است برای چرخش موتور سوئیچ های a1 و a2  بسته شده اند ، به همین دلیل جریان از طریق موتور از راست به چپ جریان دارد. همان وطر که در قسمت دوم شکل سه نشان داده شده است موتور در جهت عقربه های ساعت میچرخد .حال اگه سوئیچ های a1و a2 باز و سوئیچ های B1 و B2  بسته شوند. جریان از طریق موتور از چپ به راست جریان میابد ،همانطور که در قسمت اول شکل ۳  نشان داده شده است این جهت جریان مخالف جهت جریان شکل قبل میباشد . بنابراین میبینیم که اختلاف پتانسین در موتور مخالف شکل قبل میشود. این نشان میدهد که که پل -H چگونه کار میکند و همچنین چگونه میتوان موتور هایی با قدرت کم را با پل اچ -آی سی L293D- کنترل کرد.

آی سی پل اچ L293D طراحی شده است برای کنترل موتور های کم قدرت DC که در شکال نشان داده شده است . این آی سی دارای دو پل H است و بنا برای ن میتوان دو موتور DC را کنترل کند. بنابراین این IC میتواند موتور های ربات را با سیگنال های میکرو کنترلر کنترل کند.

بیشتر بخوانید...  کنترل موتور براشلس دی سی بدون سنسور با آردوینو به همراه کد

کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی 555

قبل از طرح این آی سی ما در مورد توانایی تغییر جهت چرخش موتور dc بحث کردیم این امر با کنترل ولتاژ در ورودی ۱ و ورودی ۲ امکان پذیر است.

Enable Pin Input Pin 1 Input Pin 2 جهت موتور
High Low High  راست
High High Low  چپ
High Low Low توقف
High High High توقف

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است برای چرخش در جهت ساعت پین A2 باید فعال پین A1 باید غیر فعال باشد. به طور مشابه  برای چرخش خلاف عقربه های ساعت A1 باید فعال و A2 باید غیر فعال باشد.

قطعات مورد نیاز کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی ۵۵۵ :

  • منبع تغذیه ۹ ولت
  • موتور DC
  • مقاومت ۱K,100R
  • IC تایمر ۵۵۵
  • IC م۲۹۳
  • پتانسیومتر ۱۰۰K-220K
  • دوتا دیود IN4148 یا IN 4047
  • خازن ۱۰nF یا ۲۲nF
  • میکروسوئیچ

نمودار مدار:

کنترل سرعت موتور دی سی با آی سی 555

این مدار به صورت غیر مستقیم به عهنوان مدار کنترل سرعت موتور DC در بالا نشان داده شده است پتانسیومتر در اینجا برای تنظیم سرعت موتور استفاده میشود . سوئیچ برای تغییر جهت موتور است.

دیدگاه‌ها (0)

*
*