رباتیک و هوافضا

پروژه ی ساخت ماشین حساب با استفاده از آردوینو

به نام خدا

پروژه ی ساخت ماشین حساب با استفاده از آردوینو

در این پست قصد داریم ماشین حساب با استفاده از آردوینو بسازیم. اما هدف اصلی آشنایی با توانایی های آردوینو در زمینه های محاسبات  پردازش می باشد. در این پروژه تنها به یک کابل یو اس بی نیاز داریم. نتایج محاسبات بر روی سیال مانیتور قابل مشاهده است. اگر با مفاهیم زبان C آشنایی دارید این پروژه برای شما بسیار ساده خواهد بود. برای برنامه نویسی از هدر #include<math.h> استفاده می کنیم که نیاز نیست کتابخانه ی آن را دانلود کنید. در ادامه چندین برنامه را تست خواهیم کرد که هرکدام کار خاصی را انجام می دهند.

 

 

 

 

در برنامه ی زیر دو متغییر داریم که که میتوانیم عمل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را انجام دهیم.

دانلود فایل
#include<math.h>
float a = 500;
float b = 105.33;
float add;
float sub;
float divide;
float mul;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Simple Arduino Calculator:");
Serial.println("n");
Serial.print("a = ");
Serial.println(a);
Serial.print("b = ");
Serial.println(b);
Serial.println("n");
Serial.print("Addition: ");
Serial.print("a + b = "); // add
add=a+b;
Serial.println(add);
Serial.print("Multiplication: ");
Serial.print("a * b = "); // multiply
mul=a*b;
Serial.println(mul);
Serial.print("Division: ");
Serial.print("a / b = "); // divide
divide=a/b;
Serial.println(divide);
Serial.print("Subtraction: ");
Serial.print("a - b = "); // subtract
sub=a-b;
Serial.println(sub);
}
void loop() // we need this to be here even though its empty
{
}

 

بیشتر بخوانید...  پروژه ی دماسنج دیجیتال با آردوینو و سنسور دما LM335 به همراه کد

 

در بالا تصویر خروجی یک مثال از برنامه ی بالا را مشاهده می کنید.

در برنامه ی زیر قصد داریم تا محیط دایره را محاسبه کنیم. در اینجا عدد  پی را  ۳٫۱۴۱۵۹ در نظر گرفته ایم.

دانلود فایل
#include<math.h>
float pi = 3.14159;
float radius = 50;
float area;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Arduino Area Calculator:");
Serial.print("n");
Serial.print("Radius = ");
Serial.print(radius);
Serial.print("n");
area = pi*sq(radius);
Serial.print("The Area of circle is: ");
Serial.println(area);
}
void loop()
{
// we need this to be here even though it is empty
}

 

 

خروجی:

در مثال زیر قصد داریم تا از رابطه ی فیثاغورث استفاده کنیم.

دانلود فایل
#include<math.h>
float base = 50.36;
float height = 45.336;
float hyp;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Arduino Pythagoras Calculator:");
Serial.print("n");
Serial.print("base = ");
Serial.println(base);
Serial.print("height = ");
Serial.print(height);
Serial.print("n");
hyp=sqrt(sq(base) + sq(height));
Serial.print("The hypotenuse is: ");
Serial.print(hyp);
}
void loop()
{
// we need this to be here even though its empty
}

 

خروجی:

 

در برنامه ی زیر قصد داریم تا دنباله ی فیبوناچی را برای یک تعدا خاص عدد به دست بیاوریم. عدد بعدی در دنباله ی فیبوناچی برابر حاصل جمع دو عدد قبل آن می باشد.

کد برنامه :

دانلود فایل
#include<math.h>
int n=6;
int first = 0;
int Second = 1;
int next;
int c;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.print("Fibonacci series for first ");
Serial.print(n);
Serial.print(" numbers are:nn");
for ( c = 0 ; c < n ; c++ )
{
if ( c <= 1 )
next = c;
else
{
next = first + Second;
first = Second;
Second = next;
}
Serial.println(next);
}
}
void loop()
{
// put your main code here, to run repeatedly:
}

 

بیشتر بخوانید...  اندازه گیری وزن با آردوینو و بوسیله ماژول HX711 و لودسل

 خروجی :

 

دیدگاه‌ها (0)

*
*