هدایت خودکار ربات های پرنده – جلسه ششم

به نام خدا

هدایت خودکار ربات های پرنده – جلسه ششم

در آموزش هدایت خودکار ربات های پرنده این جلسه به مثال هایی از مختصات دو بعدی ربات های پرنده و حرکت در مختصات دوبعدی ، می پردازیم .

برای دانلود جلسه ششم آموزش های هدایت خودکار ربات های پرنده در لینک زیر کلیک کنید .

دانلود فایل

 

بیشتر بخوانید...  هدایت خودکار ربات های پرنده - جلسه دوم

دیدگاهی بنویسید