• ربات پرنده چهار ملخه(کواد روتور) ساخت تیم آوات روبو که در ابعاد کف دست می باشد.

 

 

  • کوادکوپتر سرعت (Race ) مناسب برای مسابقات سرعت کوادکوپتر ها

  • ربات بازو و ربات انبار دار ساخت تیم آوات روبو که در دو دوره مسابقات ملی مهارت مقام دوم را کسب کرد.

 

 

  • ربات قطب نما که به سفارش مخاطب توسط تیم آوات روبو ساخته شده است.

 

 

  • ربات مسیر یاب که برای آموزش دوره های رباتیک برای دانش آموزان دبیرستان ساخته شده بود.

 

 

  • ربات انبار دار ساخت تیم آوات روبو که در مسابقات ملی مهارت مرحله اول مقام دوم را کسب کرد.