رباتیک و هوافضا

ساخت مدار تشخیص مقدار نور تشخیص شب و روز

مدار تشخیص مقدار نور تشخیص شب و روز

به نام خدا

ساخت مدار تشخیص مقدار نور تشخیص شب و روز

مدار تشخیص مقدار نور تشخیص شب و روز

در این پروژه یک مدار تشخیص مقدار نور (تاریکی یا روشنی )  خواهیم ساخت که شدت نور محیط اطراف خود را اندازه می گیرد .برخی ازکاربرد های این مدار، کنترل نور خیابان، کنترل نور خانه ، شاخص های روز و شب و غیره است .

قطعات مورد نیاز مدار تشخیص مقدار نور تشخیص شب و روز:

آی سی LM358

۲ مقاومت ۱۵۰ اهم

۲ پتانسیومتر ۱۰k

مقاومت نوری LDR

برد برد

باتری ۹ ولت

کانکتور باتری

۲ عدد LED

آی سی LM358 :

این آی سی شامل دو عدد تقویت کننده عملیاتی می شود که می توان از آنهادر حالت های مختلفی به عنوان تقویت کننده ، جمع کننده ، انتگرال گیر ،مقایسه کننده، حالت معکوس و حالت مستقیم استفاده کرد .

شماتیک مداری و شرح عملکرد :

مدار تشخیص مقدار نور تشخیص شب و روز

در این مدار آپ امپ ها را در حالت مقایسه کنندگی برای مقایسه ولتاژ های پتانسیومتر ها و مقاومت های نوری استفاده می کنیم .مقایسه کننده U1: B حالت مستقیم تنظیم   و  پتانسیومتر  ۱۰K به پایه معکوس آن متصل شده است و مقایسه کننده U2: A در حالت معکوس پیکربندی شده است و همان پتانسیومتر به ترمینال مثبت آن متصل شده است.یک LDR برای تشخیص نور یا تاریکی از طریق مقاومت متغیر ۱۰K به زمین متصل می شود. و نقطه میانی LDR و مقاومت به طور مستقیم به پایه منفی U1: A و پایه مثبت مقایسه کننده U1: B متصل می شود.

بیشتر بخوانید...  اندازه گیری وزن با آردوینو و بوسیله ماژول HX711 و لودسل

تعیین ولتاژ مرجع هر دو مقایسه کننده توسط پتانسیومتر انجام شده که این گونه می توانیم حساسیت مدار را تنظیم کنیم . هر دو مقایسه کننده در حالت معکوس پیکربندی شده اند. به  این معنی که  در یک لحظه تنها یک  LED روشن  است.
LDR یک مقاومت وابسته به نور است که مقدار آن بر اساس شدت نور تغییر می کند . به این صورت که با افزایش شدت نور مقدار مقاومت آن کم می شود .

مدار تشخیص مقدار نور تشخیص شب و روز

دیدگاه‌ها (0)

*
*