تولید تن صدا با ضربه زدن به انگشتان دست با استفاده از آردوینو - رباتیک و هوافضا
خراسان جنوبی - بیرجند
09157567087 i.arash1370@gmail.com
سلام! یه فروشگاه اینترنتی "رباتیک و هوافضا"خوش آمدید