رباتیک و هوافضا

انواع سنسور های تشخیص گاز

سنسور گاز

به نام خدا

انواع سنسور های تشخیص گاز

انـواع سـنسور های تـشخیص گاز.
۱- سنسور MQ-2 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و دود

۲- سنسور MQ-3 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۳- سنسور MQ-4 :
حساس به گازهای طبیعی – متان

۴- سنسور MQ-5 :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۵- سنسور MQ-6 :
حساس به گازهای LPG – Propane – iso – butane

۶- سنسور MQ-7 :
حساس منواکسید کربن

۷- سنسور MQ-8 :
حساس به هیدروژن و گازهای ایجاد شده از سوختن

۸- سنسور MQ-9 :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

۹- سنسور MQ214 :
حساس متان

۱۰- سنسور MQ216 :
حساس به کلیه گازها و گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۱- سنسور MQ306A :
حساس به گازهای LPG – گازهای طبیعی – گازهای ایجاد شده از سوختن

۱۲- سنسور MQ307A :
حساس منواکسید کربن

۱۳- سنسور MQ309A :
حساس به کلیه گازهای مشتعل و CO

١٤- MQ137
١٥-TGS4161 گازCO2

بیشتر بخوانید...  پروژه ی ساخت یک ریموت کنترل 2.4 گیگا هرتز برای 10 کانال

 

سنسور گاز

دیدگاه‌ها (0)

*
*